ONDER STEUNINGS MOGELIJKHEDEN

 • Aandoeningen van de luchtwegen

 • Aandoeningen van het bewegingsapparaat

 • Aandoeningen van het centrale zenuwstelsel

 • Algemene vitaliteitsondersteuning bij ouderen dieren

 • Allergieën

 • Begeleiding van wedstrijdpaarden

 • Deck onlust en onvruchtbaarheid bij hengsten

 • Gebrek aan eetlust

 • Gedragsproblemen

 • Herstel na ziekte of verwonding

 • Huidziektes

 • Infecties van de urinewegen

 • Neurologische problemen

 • Oogziektes

 • Pijnstilling en pijnbeheersing

 • Postoperatieve revalidatie

 • Prestatiezwakte of –vermindering

 • Rijtechnische problemen

 • Stimulatie van het immuunsysteem

 • Stofwisselingsziektes

 • Stoornissen van de hengstigheid

ACUPUNCTUUR